Chúng tôi cung cấp hai phương thức giao hàng:

  1. Khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp tại công ty hoặc cửa hàng chúng tôi.
  2. Ship hàng.

Thời gian giao hàng ước tính:

Thông thường, sau khi nhận được đơn hàng, chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 24 giờ và thông báo cho khách hàng về chi tiết thanh toán cũng như giao hàng.

Thời gian giao hàng thường từ 3-5 ngày kể từ ngày xác nhận đơn hàng hoặc theo thỏa thuận với khách hàng tại thời điểm đặt hàng.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp thời gian giao hàng có thể lâu hơn nhưng điều này chỉ xảy ra trong những tình huống không thể tránh khỏi như:

  • Nhân viên của chúng tôi đã cố gắng liên hệ với khách hàng qua điện thoại nhưng không được, dẫn đến việc giao gói hàng không được.
  • Địa chỉ giao hàng do khách hàng cung cấp không chính xác hoặc khó xác định.
  • Số lượng đơn hàng tăng đột ngột dẫn đến việc xử lý đơn hàng bị chậm trễ.
  • Nhà cung cấp của chúng tôi đang gặp phải sự chậm trễ không mong muốn, từ đó ảnh hưởng đến quá trình giao hàng.

Về phí vận chuyển, chúng tôi sử dụng dịch vụ vận chuyển bên ngoài nên chi phí vận chuyển sẽ được xác định dựa trên mức phí do các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quy định, tùy thuộc vào vị trí và trọng lượng của gói hàng. Khi xác nhận đơn hàng với khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ số tiền phí cụ thể.

Giới hạn địa lý để giao hàng

Đối với khách hàng tỉnh thành khác có nhu cầu mua số lượng lớn hoặc khách sỉ có nhu cầu mua sản phẩm, chúng tôi sẽ sử dụng dịch vụ giao hàng của các công ty vận tải. Phí vận chuyển sẽ được tính dựa trên mức giá do đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đưa ra hoặc theo các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên.

Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

– Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

– Giao tài sản cho người có quyền nhận.

– Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Quyền của bên vận chuyển

– Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

– Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

– Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

– Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

– Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

Quyền của bên thuê vận chuyển

– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

– Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.

– Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

– Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

– Khách hàng có quyền từ chối nhận sản phẩm và yêu cầu đổi trả theo quy định “ đổi trả hoàn phí” còn mọi vấn đề phát sinh chúng tôi sẽ làm việc lại với đối tác vận chuyển để giải quyết đền bù cho đơn hàng theo thỏa thuận hợp tác giữa công ty với đối tác thứ 3 cung cấp dịch vụ vận chuyển.